آسودگی خاطر و رضایت‌مندی مشتریان همواره از اولویت‏‌های رجین رخ بوده است و ما در این راستا می‏‌کوشیم تا هر سفارش در شرایط مطلوب و مورد انتظار به دست مشتری برسد. با وجود این ممکن است مشتریان محترم پس از خرید، با مسائلی روبرو شوند که درچنین مواردی خدماتی در چارچوب خدمات پس از فروش در نظر گرفته شده است.

*لطفا شرایط کالای خود را با صفحه قوانین و مقررات، بخش "شرایط مرجوعی کالا" مطابقت دهید و درصورتی که کالا حائز شرایط مرجوعی بود درخواست خود را ثبت نمایید.