کنار هم در قله های موفقیت ...

اگر مشتاق یادگیری هستید، دوست دارید رشد کنید و از خودتان هم فراتر بروید، اینجا فرصت برای سبقت گرفتن از خودتان فراهم است، چرا که سرعت رشد و یادگیری در رجین رخ بالاست. یادگیری مفیدی که از حل کردن چالش‌های جذاب در کنار یک تیم متخصص و حرفه‌ای حاصل می‌شود...

برای پیوستن به تیم رجین رخ، هم میتوانید اینجا رزومه تان را برای ما ارسال کنید و هم میتوانید به صفحه رجین رخ در جاب ویژن مراجعه کنید.